Wiadomości branżowe

XVI Międzynarodowa Konferencja “Techniczne Aspekty Przestępczości Teleinformatycznej”

Teaser

W siedzibie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie rozpoczyna się XVI edycja Konferencji Naukowej TAPT. Grupa Allegro po raz piąty jest głównym partnerem i współorganizatorem spotkania. Seminarium dedykowane jest przedstawicielom organów ścigania oraz sektora prywatnego z branży internetowej, którzy na co dzień zajmują się zwalczaniem cyberprzestępczości  w Polsce. 

Nieustanny rozwój nowoczesnych technologii i trudności z przewidzeniem kierunków tego rozwoju wymagają od podmiotów zajmujących się walką z cyberprzestępczością regularnego aktualizowania wiedzy oraz wielostronnej wymiany informacji. Specyfika pracy przy zwalczaniu oszustw w sieci wymaga poznania stosowanych przez przestępców technologii, często bardzo zaawansowanych, i wypracowania skutecznych metod walki z nimi. Konferencja TAPT od lat pełni rolę platformy, skupiającej na kilka dni w murach WSPol najlepszych specjalistów zwalczający przestępczość internetową w Polsce oraz gości międzynarodowych.

Motto tegorocznej edycji TAPT to ?Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga. Łam, czego rozum nie złamie?. Istotnym elementem obrad będą związki przestępczości zorganizowanej i cyberprzestępczości. Poruszona zostanie także tematyka związana z taktyką i metodyką zwalczania tego rodzaju przestępczości. W trakcie Konferencji przewidziane zostały wykłady poświęcone między innymi: doświadczeniom polskiej policji w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej w Internecie, trackingu złośliwego oprogramowania (malware), oszustwom na platformach transakcyjnych, oszustwom związanym z płatnościami elektronicznymi, problematyce zagrożeń związanych z błyskawicznym rozwojem serwisów społecznościowych. Powyższa tematyka będzie prezentowana zarówno w ujęciu materialno-prawnym jak i praktycznym (case-studies).

Tradycyjny już udział policjantów, zajmujący się zwalczaniem przestępczości teleinformatycznej, zarówno w zakresie operacyjnym, dochodzeniowo-śledczym jak i kryminalistycznym, funkcjonariuszy innych służb o charakterze policyjnym, prokuratorów, biegłych sądowych, naukowców oraz przedstawicieli sektora prywatnego branży internetowej gwarantuje, że tematyka Konferencji zostanie szczegółowo przedstawiona i dogłębnie przeanalizowana.

< 242658" >

Źródło Grupa Allegro Sp. z o. o.. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy