Wiadomości branżowe

TAURON szuka wykonawcy bloku w Łagiszy

TAURON Wytwarzanie ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy bloku gazowo-parowego w Elektrowni Łagisza. Zadaniem przyszłego wykonawcy będzie zaprojektowanie, wybudowanie, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji – w formule ?pod klucz? – nowego bloku gazowo-parowego opalanego gazem ziemnym (wraz z długoterminową umową serwisową) o mocy 400 – 500 MWe i ok. 250 MWt, wraz z infrastrukturą pomocniczą oraz infrastrukturą towarzyszącą. 

– W perspektywie 2023 roku planujemy mieć w zdywersyfikowanym portfelu wytwórczym ok 675 MW w technologii gazowej, w czym największy udział będzie miała Elektrociepłownia Łagisza o mocy ok 450 MW, pozostałe moce ? 225 MW ? zagwarantuje nam Elektrociepłownia Stalowa Wola (blok 450 MW budowany wspólnie z PGNiG) ? mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia. 

Blok gazowo ? parowy zastąpi pracujące w Elektrowni Łagisza 120-MW bloki węglowe, których eksploatacja przewidziana jest do końca 2018 r.

– Będzie to wysokosprawna jednostka systemowa, odpowiedzialna za generację energii elektrycznej i ciepła, spełniająca wszystkie normy środowiskowe ? informuje Albert Kępka, prezes zarządu TAURON Wytwarzanie. ? Zastosowana technologia pozwoli na redukcję poziomu emisji do atmosfery dwutlenku węgla, tlenków siarki, pyłów i tlenków azotu. 

20 marca TAURON Polska Energia oraz Polskie Inwestycje Rozwojowe podpisały porozumienie w sprawie finansowania budowy bloku energetycznego o mocy 413 MW w Elektrowni Łagisza w Będzinie. 1 kwietnia TAURON Wytwarzanie podpisał z GAZ-SYSTEMEM umowę dotyczącą przyłączenia do sieci przesyłowej jednostki parowo-gazowej o mocy 413 MW, która powstanie na terenie Elektrowni Łagisza. Przyłączenie zostanie zrealizowane w ciągu 52 miesięcy.

Ogłoszenie przetarg na wyłonienie wykonawcy bloku gazowo-parowego w TAURON Wytwarzanie – Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie, zostało opublikowane 20 listopada w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej.


dostarczył infoWire.pl

Źródło TAURON Polska Energia SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy