Wiadomości branżowe

Sprzedaż Elvity zakończona

TAURON i TFI PZU podpisały 1 grudnia po zrealizowaniu warunków zawieszających dokumenty zamykające transakcję sprzedaży udziałów Przedsiębiorstwa Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia ELVITA Jaworzno III. Tym samym zakończyła się restrukturyzacja obszaru medycznego w Grupie TAURON.

Projekt restrukturyzacji obszaru medycznego w Grupie został uruchomiony w 2009 r. w ramach realizacji strategii korporacyjnej. Decyzja o wyłączeniu usług medycznych z zakresu działalności holdingu była w głównej mierze podyktowana koniecznością dostosowania spółek Grupy TAURON do wymogów znowelizowanego Prawa energetycznego oraz uporządkowania działalności niepodstawowej w poszczególnych obszarach.

 

 


dostarczył infoWire.pl

Źródło TAURON Polska Energia SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy