Nawigacja Wiadomości branżowe

Po huraganie: ENERGA-Operator skraca drogę po bonifikatę za brak prądu

Nie tylko listownie, ale także e-mailem można będzie zgłosić wniosek o bonifikatę za energię elektryczną czas przerwy w dostawach podczas ostatniego huraganu. Gotowe formularze można pobrać ze strony spółki i przesłać drogą elektroniczną. Poprawa obsługi klientów jest jednym ze  strategicznych celów ENERGA-Operator.

Oczekiwanie na przywrócenie zasilania po kilkadziesiąt godzin było bardzo uciążliwe dla naszych klientów ? mówi Maciej Gajewski, dyrektor Pionu Usług Dystrybucyjnych w ENERGA-Operator. ? Dlatego chcielibyśmy ułatwić i skrócić naszym klientom drogę po należne im z mocy prawa bonifikaty w opłatach za energię elektryczną. Zmiana na razie nie jest rewolucyjna, ale jest oczekiwana przez coraz większą liczbę odbiorców. Przyszły rok poświęcimy dalszemu uodparnianiu sieci na warunki atmosferyczne oraz pracy nad upraszczaniem procedur obsługowych. 

Zgodnie z Prawem Energetycznym za przerwy w dostawach energii przysługuje bonifikata, ujęta w kolejnym rachunku, o ile klient o nią wystąpi do zakładu energetycznego. Upust przysługuje za nieplanowaną przerwę w dostawie energii elektrycznej,  wówczas, gdy jednorazowo wynosiła  ona  powyżej 24 godzin lub awarie trwały powyżej 48 godzin łącznie w ciągu roku.  Dla gospodarstw domowych bonifikata obliczana jest jako dziesięciokrotność wartości niezużytej energii elektrycznej za każdą godzinę po dobie bez zasilania.

Ile za godzinę bez prądu powyżej doby?

Średnio gospodarstwo domowe (czyli klienci taryfy G) zużywa 0,4 kW w ciągu godziny, co oznacza, że upust za brak zasilania powyżej doby wynosi około 0,70 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Przykładowo, za dwie doby (48 godzin) bez zasilania, klient otrzyma około 17 zł bonifikaty.

Taryfa
Szacunkowa, przeciętna wartość bonifikaty
za 1 godzinę przerwy
(powyżej 24 godzin)
G (gospodarstwa domowe)
0,70 zł
C (małe firmy)
8 zł
B (więksi odbiorcy z umową standardową)
130 zł

 

Email zamiast podania

Spółka zaproponowała ułatwienia w ubieganiu się o upust. W miejsce przesyłanych pocztą podań o bonifikatę, wnioski można składać także elektronicznie. Gotowe formularze można pobrać ze strony internetowej spółki (Reklamacja z tytułu przerw w dostawie energii powyżej 24 godzin). W przypadku korespondencji elektronicznej wystarczy wpisać informacje niezbędne do ustalenia wysokości bonifikaty (dane adresowe, numer punktu poboru energii widniejący na fakturach i umowie, a także szacunkową datę i godzinę początku i końca przerwyw dostawie energii)

Spółka uruchomiła dedykowaną infolinię, dostępną pod numerem 801 404 404, której pracownicy wyjaśniają kwestie związane z naliczaniem bonifikat.

 Informacje o tym, na jakie adresy pocztowe czy emailowe wysyłać wnioski podano tutaj (Jak uzyskać bonifikatę za przerwy w dostawach energii powyżej 24 godzin).

Więcej informacji na temat wartości bonifikat dla odbiorców według grup taryfowych i sposobu wyliczania bonifikat znajduje się na stronie Urzędu Regulacji Energetyki: http://www.ure.gov.pl/pl/tagi/49,bonifikaty.html

O firmie

ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku jest jednym z największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce. Działa w północnej i środkowej części kraju (obszar 75 tys. km kw. czyli ok. 1/4 obszaru Polski). Z usług spółki korzysta 2,9 mln gospodarstw domowych oraz  firm, co daje około 17-procentowy udział w polskim rynku energii elektrycznej. Spółka eksploatuje 193 tys. km linii elektrycznych wszystkich napięć, którymi przesyła ponad ok. 20 TWh energii rocznie. 

Misją spółki jest NIEZAWODNOŚĆ. 

Zastrzeżenia prawne:

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie informacji w nim zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych ENERGA S.A. (?Spółka?).

Prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki w Polsce oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie jest dostępny na stronach internetowych Spółki (www.grupaenerga.pl) oraz oferującego (www.dm.pkobp.pl).

Źródło ENERGA-Operator. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy