Wiadomości branżowe

Internetowa lista obecności

Firma Madar Sp. z o.o. w innowacyjny sposób wykorzystała swoje oprogramowanie instalując je na niezależnym urządzeniu służącym do kontrolowania czasu pracy o nazwie ICP 1001 – Internetowy Czas Pracy. Jest to samodzielne, gotowe do użycia urządzenie, na którym wgrana jest webowa aplikacja RCP Madar.

Zasada działania urządzenia ICP 1001
Urządzenie dokonuje zapisu wejść i wyjść niezależnie od dostępu do internetu. Każdy pracownik otrzymuje kartę RFID, za pomocą, której rejestruje każde swoje przyjście bądź wyjście z pracy. Czytnik zbliżeniowy RFID w momencie pojawienia się w jego zasięgu karty RFID automatycznie ją odczytuje i zapisuje do bazy. Wejścia i wyjścia są rejestrowane na jednym czytniku RFID. Rodzaj zapisu potwierdzany jest przez mignięcie diody LED zielonej (przy wejściu) lub czerwonej (przy wyjściu). Dane z urządzenia można wczytać do programu MADAR 7 oraz Personal Madar. Identyfikacja pracowników następuje według numeru RCP lub karty RFID.

Możliwości programu RCP Madar
Baza pracowników umożliwia rejestrację pracowników, danych identyfikacyjnych i adresowych. Dostępny jest raport prezentujący, którzy pracownicy aktualnie pracują. Zestawienie zawiera m.in. dokładną godzinę rozpoczęcia pracy oraz łączny czas pracy w danym dniu. Zestawienie czasu pracy przedstawia m. in. godzinę przyjścia i wyjścia, czas pracy, godziny nocne przepracowane w kolejnych dniach oraz ilość godzin nadliczbowych. Możliwe jest także zestawienie wyjść służbowych. Program umożliwia eksport danych do systemów kadrowo-płacowych.

Urządzenie ICP 1001 komunikuje się z modułem Karty Pracy i umożliwia prowadzenie rejestracji i ewidencjonowania godzin pracy pracownika, a co za tym idzie, możliwość wykonania zestawienia pokazującego czas pracy pracownika z podziałem na rodzaj: godziny zwykłe, nadliczbowe, nocne.

Korzyści z wdrożenia ICP 1001
– Automatyczne i precyzyjne rozliczanie nawet najbardziej złożonych systemów organizacji pracy: pracy zmianowej, nadgodzin, godzin nocnych,
– Stała kontrola przez internet, dzięki systemowi raportów ? dostęp także z telefonu komórkowego,
– Wyeliminowanie niepożądanych wejść i wyjść personelu lub osób trzecich,
– Precyzyjne określenie stanu osobowego w wypadku zagrożeń i potrzeby ewakuacji.

Więcej informacji o ICP 1001:

www.rcp.madar.com.pl

Pełna oferta producenta:

www.madar.com.pl

O firmie:
Madar Sp. z o.o. to firma informatyczna, działającą na rynku od 1991r. Główny kierunek działania skupia się wokół tworzenia i wdrażania nowoczesnych programów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstw, obsługiwanych przez przeglądarkę.

Nasze produkty ?przeżyły? wprowadzenie VAT, denominację, reformę ubezpieczeń społecznych, wejście w XXI wiek i przystąpienie do Unii Europejskiej. Pracowaliśmy też z różnymi systemami operacyjnymi: DOS, Windows, Linux a obecnie przez przeglądarkę i testujemy wersje natywne systemu operacyjnego Android.

Źródło: Madar

http://www.4press.pl/index.php?p=12247

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy