Nawigacja Wiadomości branżowe

Fitch utrzymuje rating dla spółki ENERGA

Agencja ratingowa Fitch utrzymała długoterminowe ratingi ENERGA SA na dotychczasowym poziomie BBB (na skali międzynarodowej) i A (na skali krajowej). Perspektywa ratingów jest stabilna. Agencja uzasadniła utrzymanie ratingów ENERGA SA wysokim udziałem regulowanego segmentu dystrybucji w EBITDA, co przyczynia się do przewidywalności przepływów pieniężnych. Agencja uznała również za

Teaser

Agencja ratingowa Fitch utrzymała długoterminowe ratingi ENERGA SA na dotychczasowym poziomie BBB (na skali międzynarodowej) i A (na skali krajowej). Perspektywa ratingów jest stabilna.

Agencja uzasadniła utrzymanie ratingów ENERGA SA wysokim udziałem regulowanego segmentu dystrybucji w EBITDA, co przyczynia się do przewidywalności przepływów pieniężnych. Agencja uznała również za istotne postęp w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania nakładów inwestycyjnych i wystarczającą płynność. Agencja zwróciła także uwagę na dodatkowe czynniki w postaci względnie stabilnego otoczenia regulacyjnego, jak i przyspieszenia przez spółkę rozwoju mocy wytwórczych z odnawialnych źródeł energii.

W październiku 2012 roku Agencja podniosła rating Spółki do BBB (na skali międzynarodowej) z perspektywą stabilną dzięki poprawie elastyczności finansowej Spółki wskutek dokonanych przez nią zmian w długoterminowym programie inwestycyjnym, większej koncentracji na segmencie dystrybucji i zmniejszeniu dynamiki wzrostu zadłużenia do 2015 roku.

– Stabilny charakter naszego ratingu jest ważnym i pozytywnym sygnałem potwierdzającym efektywność funkcjonowania Grupy ENERGA ? powiedział Roman Szyszko, wiceprezes Zarządu ds. finansowych ENERGA SA. ? W naszej strategii dywersyfikacji źródeł pozyskania kapitału w postaci emisji euroobligacji oraz umów z EBI i EBOiR agencja dostrzegła nie tylko źródło finansowania, ale także gwarancję długookresowej stabilności finansowej.

Od 2011 roku Grupa ENERGA podlega corocznej ocenie wiarygodności kredytowej (credit rating) dokonywanej przez agencje Fitch Ratings i Moody?s Investors Service.

***

Aktualny Program Inwestycyjny Grupy ENERGA obejmuje potencjalne inwestycje o wartości do ok. 19,7 mld zł w okresie od 2013 do 2021 roku. Z tej kwoty ok. 15,9 mld zł stanowią inwestycje w projekty uważane za istotne z punktu widzenia realizacji strategii, które w nieznacznym stopniu są uzależnione od czynników zewnętrznych, takich zwłaszcza jak zmiany regulacyjne czy warunki rynkowe. Są to w większości projekty stymulujące wzrost efektywności segmentu dystrybucji i zdolności produkcyjne Grupy w zakresie OZE i kogeneracji, o łącznych nakładach na dystrybucję w wysokości ok. 12,5 mld zł, na OZE ok. 1,7 mld zł, na elektrownię systemową i CHP ? ok. 1,1 mld zł oraz na pozostałe inwestycje ? ok. 0,6 mld zł. Pozostałe projekty o nakładach rzędu ok. 3,8 mld zł, z 82% udziałem OZE, obejmują opcjonalne projekty inwestycyjne uzależnione od warunków rynkowych i regulacyjnych, których wdrożenie w każdym przypadku będzie zależało od wyników analiz wykonalności i efektywności kosztowej, a także ryzyk związanych z jego realizacją.

Źródło Grupa ENERGA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy