Wiadomości branżowe

Ericsson przedstawia wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2015

 Podsumowanie pierwszego kwartału

  • Sprzedaż w pierwszym kwartale wzrosła o 13% do poziomu 53,5 mld SEK (47,5). Znaczne zmiany walutowe wpłynęły na sprzedaż pozytywnie. Sprzedaż dla porównywalnych jednostek i z uwzględnienie zmiany kursów walutowych spadła o 6% rdr, głównie za sprawą obniżonej aktywności w obszarze mobilnego internetu szerokopasmowego w Ameryce Północnej.
  • W obecnej perspektywnie, prognozujemy szybkie tempo wdrożenia 4G w Chinach oraz kontynuację wolnego tempa w obszarze internetu mobilnego w Ameryce Północnej w krótkim terminie.
  • Usługi specjalistyczne (Professional Services) miały silny kwartał.
  • Marża brutto zmalała rdr do 35,4% (36,5) za sprawą mniejszej ilości kontraktów pojemnościowych w Ameryce Północnej oraz utrzymującego się szybkiego tempa wdrożeń 4G w Chinach, wzrosły opłaty restrukturyzacyjne.
  • Program efektywnościowy ogłoszony w listopadzie 2014 roku przebiega zgodnie z planem. Spodziewane są oszczędności w wysokości 9 mld SEK, z pełnym efektem w 2017 roku.
  • Zysk operacyjny wyniósł 2,1 (2,6) mld SEK. Nie uwzględniając opłat restrukturyzacyjnych 0,6 mld SEK (0,1) – zysk operacyjny utrzymał się na stałym poziomie rdr.
  • Efekt walutowy netto miał pozytywny wpływ na zysk operacyjny, mimo negatywnego wpływu na zabezpieczające kontrakty walutowe-1,4 mld SEK (-0,1).
  • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły -5,9 mld SEK (9.4), głównie za sprawą wzrostu kapitału obrotowego.

 

SEK mld.

Q1 2015

Q1 2014

Zmiana (rdr)
Q12014
Q12015

Q4 2014

Zmiana(kdk)
Q4 2014
Q1 2015

Sprzedaż netto

53,5

47,5

13%

68,0

-21%

Sprzedaż netto dla porównywanych jednostek

 –

 –

-6%

 –

-28%

Marża brutto

35,4%

36,5%

36,6%

Zysk operacyjny

2,1

2,6

-19%

6,3

-66%

Marża operacyjna

4,0%

5,5%

9,3%

Zysk netto

1,5

1,7

-14%

4,2

-65%

Zysk rozwodniony na akcję, SEK

0,4

0,65

-38%

1,29

-69%

EPS (Non-IFRS), SEK 1)

0,77

0,9

-14%

1,71

-55%

Cash Flow z działalności operacyjnej

-5,9

9,4

8,6

Przypływy pieniężne netto na koniec okresu

15,9

43,6

-64%

27,6

-44%

1) EPS, z wyłączeniem umorzeń i odpisów nabytych wartości niematerialnych i restrukturyzacji;

 

Pełna wersja raportu

 


dostarczył infoWire.pl

Źródło Ericsson Sp. z o.o.. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy