Wiadomości branżowe

Energa: najbardziej przejrzysty opis społecznej odpowiedzialności

Grupa Energa otrzymała nagrodę dziennikarzy w konkursie na najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Jury doceniło przemyślaną i czytelną strukturę oraz umiejętne pokazanie działalności biznesowej spółki.

Publikacja ?Nasza odpowiedzialność 2013? została nagrodzona przez jury dziennikarskie w ósmej edycji konkursu ?Raporty społeczne?. Dziennikarze docenili strukturę i sposób prezentowania informacji w opracowaniu opisującym w jaki sposób Grupa łączy rozwój biznesowy z interesami swojego otoczenia. Oprócz jury dziennikarskiego nagrody uczestnikom w konkursie przydzielało także jury główne, Ministerstwo Gospodarki oraz internauci. Nagrodzonych zostało łącznie pięć spośród 31 nadesłanych do konkursu raportów.

Doceniona przez dziennikarzy struktura raportu powstała po badaniach opinii i oczekiwań interesariuszy firmy. Podczas przygotowań Energa po raz pierwszy zbadała, co głowni odbiorcy opracowania chcą w nim znaleźć, na co zwracają uwagę i jakie informację będą dla nich najbardziej przydatne. Rozdziały raportu bazują na filarach ?Strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu Grupy Kapitałowej ENERGA?, która jest bezpośrednio powiązana ze strategią biznesową Grupy. Firma wyznaczyła cele środowiskowe i społeczne, w ten sam sposób co cele ekonomiczne. Wszystkie można łatwo zmierzyć i porównać. To zdecydowanie umocniło wiarygodność prezentowanych danych.

Dotarcie z przekazem do odbiorców to dziś trudna sztuka. Jest coraz więcej informacji, a  my odbiorcy mamy coraz mniej czasu, by się z nimi zapoznać. Tym trudniej jest zaprezentować tak szerokie opracowanie. To, że nasz pomysł przedstawienia działalności CSR docenili dziennikarze, jest szczególnym wyróżnieniem, bo jako eksperci widzieli i stworzyli już przecież naprawdę wiele skutecznych przekazów ? mówi Katarzyna Kowalska, z Biura Marketingu i Komunikacji w Energa SA.

 

Wersję on-line raportu mozna obejrzeć tutaj. Wersja w pdf do pobrania tutaj: podsumowanie i pełen raport..

Założeniem strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Energa jest rozwój biznesowy dokonywany w równowadze z potrzebami  społecznymi, poszanowaniem środowiska naturalnego oraz kształtowaniem pozytywnych relacji z otoczeniem.

W długofalowej perspektywie osiągnięcie sukcesu biznesowego nie jest możliwe w oderwaniu od tego, co dzieje się w naszym otoczeniu. Dlatego w podejściu strategicznym, ale także w codziennych działaniach uwzględniamy interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, takimi jak pracownicy, klienci, partnerzy biznesowi i społeczności lokalne ? tłumaczy Jacek Szubstarski, odpowiedzialny za obszar CSR w Grupie.

?Nasza odpowiedzialność 2013? jest trzecią publikacją na temat działań CSR w Grupie Energa. Poprzednie Grupa wydała za rok 2011 i 2012. Po publikacji ostatniego raportu, firma jako pierwsza z branży energetycznej uzyskała poziom A+ według międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative (GRI), prezentując aż 91 wskaźników. Raport objął 15 spółek Grupy i jest efektem prac zarówno pracowników, jak też interesariuszy zewnętrznych zaangażowanych w proces raportowania.

W konkursie Raporty Społeczne, już od ośmiu lat przyznawane są nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. To inicjatywa mająca na celu upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu (CSR) skierowana do firm i organizacji.

W porównaniu z latami ubiegłymi wciąż najwięcej raportów społecznych zgłaszają branże: energetyczna, spożywcza i finansowa ? ocenia Mirella Panek-Owsiańska, przewodnicząca jury, prezes zarządu FOB. – W Polsce od 2017 roku będzie obowiązywać nowa Dyrektywa UE o raportowaniu danych pozafinansowych oraz informacji nt. różnorodności. Jednak już dziś nowe regulacje są wyprzedzane przez praktyki wielu firm i obejmują znacznie szerszy zakres informacji pozafinansowych niż te, które są wymienione w dyrektywie.  

Konkurs organizowany jest wspólnie przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, firmę PwC i SGS. Nagrody przyznawane są w kilku kategoriach przez grupy eksperckie tworzące jury główne, dziennikarskie, internautów oraz Ministerstwo Gospodarki. W skład dziennikarskiego jury weszło w tym roku dziesięciu dziennikarzy, przedstawicieli tytułów opiniotwórczych, dzienników, rozgłośni radiowych i redakcji biznesowych W tegorocznym konkursie wybierano najlepsze raporty spośród 31 przekazanych publikacji.


dostarczył infoWire.pl

Źródło Grupa ENERGA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy