Wiadomości branżowe

ENERGA nabyła aktywa DONG Energy

ENERGA Hydro oraz PGE Polska Grupa Energetyczna podpisały dziś umowy z DONG Energy A/S, na mocy których przejęły od duńskiej spółki portfel farm wiatrowych DONG w Polsce. Tym samym ENERGA zamknęła transakcję rozpoczętą w lutym porozumieniem wstępnym.

W ramach transakcji Grupa ENERGA przejęła pracującą farmę wiatrową w Karcinie w województwie zachodniopomorskim o mocy 51 MW oraz pięć rozpoczętych projektów w północnej Polsce o łącznej planowanej mocy około 220 MW. PGE nabyło natomiast działające farmy wiatrowe o zainstalowanej mocy 60,5 MW oraz pakiet projektów o planowanej mocy około 555 MW.

Transakcja uzyskała niedawno zgodę prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wartość całej transakcji wynosi około 1 mld zł.

Kilka dni temu ENERGA wspólnie z PGE zawarły również porozumienia z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Iberdrola Renovables Energia S.A.U. na przejęcie łącznie 100 proc. udziałów w aktywach spółki Iberdrola Renewables Polska. Zamknięcie tej transakcji nastąpi w najbliższych tygodniach. Po sfinalizowaniu obu planowanych akwizycji moc OZE zainstalowana w Grupie ENERGA wzrośnie z ok 343 MW do ponad 508 MW, a produkcja z OZE –  z ok. 1,3 TWh do ok 1,65 TWh.

Transakcje są realizacją strategicznego celu Grupy ENERGA, którym jest uruchamianie przyjaznych środowisku naturalnemu źródeł energii. ENERGA koncentruje się na projektach charakteryzujących się najniższą emisyjnością dwutlenku węgla, obniżając jej poziom do 0,36 t/MWh.

Grupa ENERGA to największy w kraju sprzedawca energii zielonej. Posiada ponad 18-procentowy udział energii z OZE w portfelu sprzedaży energii do odbiorców końcowych. Produkcja energii zielonej odbywa się w sieci 46 własnych elektrowni wodnych oraz w instalacjach spalających biomasę. Do sieci Grupy przyłączonych jest ok. 1670 MW mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii, co stanowi około 35 proc. wszystkich mocy OZE zainstalowanych w Polsce.

Grupa ENERGA dostarcza energię elektryczną dla 2,9 mln klientów, co daje jej ponad 16-procentowy udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej. Jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze jednej czwartej powierzchni Polski, eksploatując ponad 192 tys. km linii elektrycznych.

Źródło Grupa ENERGA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy