Wiadomości branżowe

10% klientów ENERGA-Operator skorzysta z liczników zdalnego odczytu

Teaser

ENERGA-Operator zainstalowała 300 tysięcy liczników zdalnego odczytu. Oznacza to, że w zasięgu nowej technologii znalazło się już ponad 10% wszystkich klientów spółki

 Z nowych liczników wkrótce będą mogli skorzystać  m.in. mieszkańcy Brodnicy,  Ciechanowa, Koszalina, Ostrowa Wielkopolskiego, Płocka, a także niektórych dzielnic Gdyni i Torunia. Od momentu uruchomienia systemu przesyłania danych mieszkańcy mogą  sprawdzać bieżące zużycie energii w portalu internetowym (Portal Klienta oraz demo) a także przez aplikacje mobilne. System umożliwia przekazywanie sprzedawcom energii danych do fakturowania  klientów za bieżące zużycie, co pozwala na odejście od nielubianych prognoz.

ENERGA-Operator rozpoczęła instalację nowych liczników w grudniu 2011 roku po przeprowadzeniu serii testów. Obecnie spółka prowadzi już masowe wdrożenie systemu. Na bieżąco przesyłane są dane z ok. 240 tys. urządzeń i stopniowo uruchamiany jest zdalny odczyt z kolejnych stacji. Montowane liczniki pracują w otwartym i zgodnym z wymaganiami URE standardzie PRIME.  W przyszłym roku firma planuje zainstalowanie kolejnych 350 tys. urządzeń, co oznacza, że w zasięgu systemu znajdzie się 25% klientów spółki.  

Program instalacji liczników inteligentnych jest początkiem budowania systemu inteligentnych sieci energetycznych.  Firma obecnie testuje rozwiązania smart grid na Półwyspie Helskim. Oprócz instalacji liczników, zmodernizowano tam sieć energetyczną, montując m.in. zaawansowane systemy w zakresie automatyki, regulacji i kontroli oraz uruchomiono systemy informatyczne pozwalające na monitorowanie i rekonfigurację sieci energetycznej. Celem, który zdaniem spółki został na tym terenie osiągnięty, jest poprawa niezawodności i efektywności pracy sieci oraz stworzenie możliwości do przyłączania na masową skalę mikroźródeł instalowanych przez odbiorców.

 Więcej na temat inteligentnych liczników można dowiedzieć się tu:  Liczniki zdalnego odczytu oraz z filmu: Jak działa inteligentny licznik energii elektrycznej  

O spółce

ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku jest jednym z największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce. Działa w północnej i środkowej części kraju (obszar 75 tys. km kw. czyli ok. 1/4 obszaru Polski). Z usług spółki korzysta 2,9 mln gospodarstw domowych oraz  firm, co daje około 17-procentowy udział w polskim rynku energii elektrycznej. Spółka eksploatuje 193 tys. km linii elektrycznych wszystkich napięć, którymi przesyła ponad ok. 20 TWh energii rocznie. 

Misją spółki jest NIEZAWODNOŚĆ. 

Zastrzeżenia prawne:

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie informacji w nim zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych ENERGA S.A. (?Spółka?).

Prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki w Polsce oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie jest dostępny na stronach internetowych Spółki (www.grupaenerga.pl) oraz oferującego (www.dm.pkobp.pl).

Źródło ENERGA-Operator. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy