Monthly Archives: Czerwiec 2017

Brak kierowców wyzwaniem rynku transportowego w Polsce

Brak kierowców wyzwaniem rynku transportowego w Polsce

Informacja prasowa
Warszawa, 28.04.2017 r.

Brak kierowców wyzwaniem rynku transportowego w Polsce

W ostatnich latach znacząco wzrosła liczba obcokrajowców pracujących dla polskich firm transportowych. Jak pokazują dane z raportu „Rynek pracy kierowców w Polsce”, takie zainteresowanie kierowcami z zagranicy wynika …

Telematyka walczy z eurobiurokracją

Informacja prasowa
Warszawa, 21.06.2017 r.

Telematyka walczy z eurobiurokracją

Zmiany zaproponowane przez Komisję Europejską w tzw. pakiecie drogowym, w założeniach mają usprawnić funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw transportowych pod względem administracyjnym. Nieznany jest jednak termin obowiązywania nowych przepisów, dlatego przez najbliższe miesiące …

Odbiór odpoczynków tygodniowych regularnych – masowe kontrole w Unii i surowe kary

Informacja prasowa
Warszawa, 13.06.2017 r.

Odbiór odpoczynków tygodniowych regularnych – masowe kontrole w Unii i surowe kary

Na podstawie Rozporządzenia 561/2006 art. 8 ust. 8 wprowadzającego zakaz odbioru odpoczynków tygodniowych regularnych w kabinie, belgijskie służby kontrolne przeprowadziły wzmożone kontrole pojazdów …

Top